Ako nás nájdete?

VRBB v Banskej Bystrici sa nachádza v centre mesta na Kapitulskej 12, 3. poschodie.

Autom

smer od Martina, Ružomberka – zo spomínaných smerov prichádzate na obchvat, kde zvolíte smer Banská Bystrica stred, Poprad, Brezno. Z diaľnice R1 zvoľte výjazd Banská Bystrica – stred a pokračujte smer centrum (na križovatke tvaru T doľava). Prichádzate na kruhový objazd, kde zvolíte 3. výjazd (smer centrum a Brezno). Pokračujete stále po hlavnej v smere centrum (po ľavej ruke budete vidieť Zdravomed, areál starej nemocnice), až prídete na križovatku, kde odbočíte doprava na hlavnú cestu, ktorou pokračujete smerom na Zvolen. Po ľavej ruke budete vidieť mestský úrad a na nasledujúcej križovatke odbočíte doľava (smer Zvolen). Na najbližšej križovatke odbočíte doprava po pravej ruke uvidíte Hotel Lux a na najbližšej križovatke (pri podchodoch) odbočíte doprava. Po pravej ruke uvidíte odbočku ku Pamätníku SNP (Múzeum) a pokračujete stále rovno cca 100m, kde po ľavej ruke uvidíte vchod do dvora. Pri vchode do dvora vľavo uvidíte vrátnicu. VRBB nájdete na treťom poschodí.

smer od Zvolena – z diaľnice zídete smer centrum (Hušták) a pokračujete  stále rovno. Po pravej ruke budete mať rieku Hron, prejdete 2 svetelné križovatky a  na tretej odbočíte doľava. Po  pravej ruke uvidíte odbočku ku Pamätníku SNP (Múzeum) a pokračujete stále rovno cca 100m, kde po ľavej ruke uvidíte vchod do dvora. Pri vchode do dvora vľavo uvidíte vrátnicu. Nájdete nás na treťom poschodí.

smer od Brezna – zo starej cesty odbočíte smer Sásová. Pokračujete stále rovno po svetelnú križovatku (po ľavej ruke uvidíte čerpaciu stanicu), na svetelnej križovatke pokračujete stále rovno až po ľavej ruke uvidíte Kaufland, rozostavanú autobusovú stanicu a na svetelnej  križovatke  pokračujete stále rovno. Po pravej ruke uvidíte Hotel Lux a na najbližšej križovatke (pri podchodoch) odbočíte doprava. Po pravej ruke uvidíte odbočku ku Pamätníku SNP (Múzeum) a pokračujete stále rovno cca 100 m, kde po ľavej ruke uvidíte vchod do dvora. Pri vchode do dvora vľavo uvidíte vrátnicu. Nájdete nás treťom poschodí.

Spoje MHD – z hlavnej železničnej stanice linkou č. 1, 2, 4, 6, 7, 8 (trolejbus), zástavka Štefánikovo nábrežie